Startsida

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i kommunen får väcka ett ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag:

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.
  • får inte ta upp flera olika ämnen

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag. Däremot kan det anges i förslaget att det har stöd av exempelvis en organisation eller en förening.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas om det ryms inom fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige kan besluta att ärendet får avgöras av nämnd.

Förslagsställaren har möjlighet att göra en presentation av sitt medborgarförslag, om max 5 minuter, i samband med att det anmäls till fullmäktige.
 
Medborgarförslaget ska om möjligt handläggas så att det kan avgöras inom ett år från det att du lämnade in förslaget.

När ditt medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, får du som förslagsställare underrättelse. Man har inte rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas.

Medborgarförslaget lämnar du antingen till kommunens kansli, eller vid fullmäktiges sammanträde.

Bra att veta: När du lämnar in ditt förslag till kommunen blir det en allmän offentlig handling som alla som vill kan ta del av.

Förslaget skickas till:
Munkedals kommun
455 80 Munkedal

Sidansvar: Linda Ökvist

Kontakt

Kommunsekreterare
0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-06-23 | Om webbplatsen