Startsida

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnads-väsendet och har det närmaste inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL).

Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden enligt plan- och byggväsendet.

Byggnadsnämnden:

- ansvara för information till allmänheten om nämndens verksamhet

- ansvara för arbetet med att reformera nämndens regelbestånd

- vara registeransvarig för behandlingar av personuppgifter inom nämndens

verksamhet

- fullfölja de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

 

Ordförande:
Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31  MUNKEDAL
Tel: 070-324 38 75

Ledamöter:
Inger Orsbeck
(S)
Wikners väg 10
455 33 Munkedal
Tel: 0524-121 70

1:e vice ordförande:
Leif Svensson (C)
Stenhede 10
457 61 Hällevadsholm
Tel: 0524-503 76

Ledamöter:
Rolf Hansson (C)
Sommarro 49
457 61 Hällevadsholm
Tel: 0524-504 33

2:e vice ordförande:
Jan Hognert (M)
Håby 42
455 91 Munkedal
Tel: 0524-234 80

Ledamöter:
Ulla Gustafsson (M)
Södra Sjöritz 37
455 93 Munkedal
Tel: 0524-213 43

Matheus Enholm (SD)
Tel: 070-751 45 80

Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson

Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

ReglementePDF (pdf, 25.1 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-22 | Om webbplatsen