Startsida

Dingle Industrilokaler AB, Dilab

Dilab ägs tillsammans med New Wave. Munkedals kommuns ägarandel är 51 procent.

Styrelseledamöter från Munkedals kommun


Ordförande:
Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 Munkedal
070-324 38 75

Ledamöter:
Leif Svensson (C)
Stenehed 10
457 61 Hällevadsholm
0524-503 76

Bo Ericson (M)
Sandbacken Gästagård 2
455 92 Munkedal
070-529 81 25


Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson
Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

AktieägaravtalPDF (pdf, 546 kB)

BolagsordningPDF (pdf, 17.3 kB)

ÄgardirektivPDF (pdf, 7 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-24 | Om webbplatsen