Startsida

Västvatten AB

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter.

Varje kommun bestämmer i det egna kommunbolaget; Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB respektive Uddevalla Vatten AB. Varje kommunbolag äger sitt VA-nät och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen.

Huvudkontoret för Västvatten är beläget i Uddevalla.

Hemsida: www.vastvatten.selänk till annan webbplats

Styrelsen

 

Ledamöter

Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 Munkedal
0703-243875

Rolf Henriksson (M)
Tjädervägen 2
455 32 Munkedal
072-2010450

Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson
Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

BolagsordningPDF (pdf, 77.2 kB)

SamarbetsavtalPDF (pdf, 531.1 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-02-13 | Om webbplatsen