Startsida

Västvatten AB

Västvatten är ett driftbolag som gemensamt ägs av Färgelanda, Munkedal, Sotenäs och Uddevalla kommun. Bolaget ansvarar för drift, underhåll och utveckling av kommunernas vatten- och avloppsverksamheter.

Tack vare det gemensamma bolaget, med gemensamma resurser, erbjuder vi våra abonnenter god service och tillgänglighet.

Drivkrafter för samverkan är bland annat kompetensförsörjning, stordriftsfördelar och ökade krav från huvudmän, myndigheter och abonnenter.

Det lokala inflytandet består, varje kommun bestämmer i det egna kommunbolaget; Färgelanda Vatten AB, Munkedal Vatten AB, Sotenäs Vatten AB respektive Uddevalla Vatten AB. Varje kommunbolag äger sitt VA-nät och anläggningar samt beslutar om utbyggnader, upprustningar och VA-taxor för den egna kommunen.

Bolagen har en omsättning på ungefär 200 mkr med drygt 90 anställda.

Huvudkontoret för Västvatten är beläget i Uddevalla.

Hemsida: www.vastvatten.selänk till annan webbplats

Styrelsen

 

Ledamöter

Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 Munkedal
0703-243875

Rolf Henriksson (M)
Tjädervägen 2
455 32 Munkedal
072-2010450

Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson
Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

BolagsordningPDF (pdf, 77.2 kB)

SamarbetsavtalPDF (pdf, 531.1 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-24 | Om webbplatsen