Startsida

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet lyder under Kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter. Pensionärsföreningarna representeras av sex ledamöter plus lika många ersättare. Kommunstyrelsen representeras av en ledamot plus en ersättare. Dessutom ingår kommunstyrelsens ordförande, eller den kommunstyrelsen utser inom sig, som ordförande i rådet.

Ordförande:
Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal
Tel: 0524-108 11

Ledamöter:
Carina Thorstensson (C)
Smedbergs gård 22
455 91 Munkedal
Tel: 0524-235 06 

Ersättare:
Karin Blomstrand (L)
Östeby 51
455 97 Dingle
Tel: 070-565 00 58 

Pensionärsföreningar
Jorid Ovik Berg (SPF)
Leif Svensson (SPF)
Inger Thuresson (SPF)
Anita Bjurström (PRO)
Vivianne Isaksson (PRO)
Margareta Skreberg (PRO)
Janet Grahn (SPF), ersättare
Birgitta Karlsson (SPF), ersättare
Eivor Ljungberg (SPF), ersättare
Ulla-Britt Eklund (PRO), ersättare
Ivan Carlsson (PRO), ersättare  

Adjungerade
Hans-Carl Carlson (kd), Hälso- och sjukvårdsnämnden, VG-regionen
Anders C Nilsson (s), Hälso- och sjukvårdsnämnden, VG-regionen

Sidansvar:

Kontakt

Avdelningschef 
Vård och äldreomsorg 0524-181 45

Styrdokument

ArbetsordningenPDF (pdf, 71.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-29 | Om webbplatsen