Startsida

Kommunala rådet för funktionsfrågor

Kommunala rådet för funktionsfrågor lyder under kommunstyrelsen och består av åtta ledamöter. Sex ledamöter och sex ersättare från de funktionshindrades brukarorganisationer.

Kommunstyrelsens ordförande, eller den kommunstyrelsen inom sig utser, skall vara ordförande i rådet. Dessutom väljer kommunstyrelsen inom sig en ledamot samt ersättare till rådet.  Därutöver finns två adjungerade ledamöter från VG-regionens hälso- och sjukvårdsnämnd samt en adjungerad ledamot från Primärvården.

Ordförande:
Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal
Tel: 0524-108 11

Ledamöter:
Carina Thorstensson (C)
Smedbergs gård 22
455 91 Munkedal
Tel: 0524-235 06

Ersättare:
Karin Blomstrand (L)
Östeby 51
455 97 Dingle
Tel: 070-565 00 58


Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)

Yngve Carlsson
Lillvor Johansson
Birgitta Wik
Marianne Schwenius
Barbro Johansson


 

Adjungerade:                                     

Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN1)
Hans-Carl Carlson (KD)
Anders C Nilsson (S)
                                                                                        
Primärvården
Katharina Wallin
Annika Stelling, ersättare
                          

Sidansvar:

Kontakt

Avdelningschef Stöd
0524-183 16

Styrdokument

ArbetsordningenPDF (pdf, 37.5 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-29 | Om webbplatsen