Startsida

Miljönämnden i Mellersta Bohuslän

Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner har en gemensam nämnd kallad Miljönämnden i mellersta Bohuslän från och med 2013-01-01. Sotenäs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Sotenäs kommuns organisation.

Nämnden ansvarar för de samverkande kommunernas uppgifter inklusive prövning/dispens och tillsyn/kontroll enligt Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lag om foder och animaliska biprodukter, Lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Tobakslagen, strålskyddslagen, samt Smittskyddslagen och angränsande förordningar.

Mer information: Miljönämnden i Mellersta Bohusläns webbsidalänk till annan webbplats

Styrelseledamöter från Munkedals kommun


1:e vice ordförande:
Per-Arne Brink (S)
Ö Jonsängsvägen 4
455 31 Munkedal
070-324 38 75

Ledamöter:
Ulf Nilsson (C)
Bolkeröd 15
455 98 Dingle
070-712 81 40

Jan Hognert (M)
Håby 42
455 91 Munkedal
073-140 93 95

 

Ersättare:
Caritha Jacobsson (S)
Flateby 19
458 92 Färgelanda
0524-220 94

Lars Hansson (C)
Svarteborg 26
455 97 Dingle
076-172 14 52

Nina Andersson (KD)
Fisketorp 33
455 96 Hedekas
0524-31076

Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson
Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

ReglementePDF (pdf, 645.8 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-24 | Om webbplatsen