Startsida

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl a:

- utvecklingen av den kommunala demokratin

- personalpolitiken

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten

- mark- och bostadspolitiken

- energiplaneringen samt utveckling av energihushållningen

- trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

- informationsverksamheten

- arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

- arbetet med att effektivisera administrationen

- utvecklingen av informations- och kommunikationssystem


Ordförande och kommunalråd:
Åsa Karlsson (S)
Ägirvägen 24
455 30 Munkedal
Tel: 0524-18167

Ledamöter:
Rolf Berg (S)
Söbbön 16
455 95 Hedekas
Tel: 0706-231 111

Maria Sundell (S)
Smedberg 24
455 91 Munkedal
Tel: 0524-108 11

Jenny Jansson (S)
Lerberg 49
455 91 Munkedal
Tel: 0524-133 03

1:e vice ordförande:
Karl-Anders Andersson (C)
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm
Tel: 070-535 04 37

Ledamöter:
Lars-Göran Sunesson (C)
Holma 13
455 98 Dingle
Tel: 0524-811 71

Birgitta Karlsson (C)
Krokstad-Borgen 16
455 95 Hedekas
Tel: 0524-600 56

Hans-Joachim Isenheim (MP)
Lyckevägen 4
455 33 Munkedal
Tel: 0524-136 74

2:e vice ordförande:
Ann-Sofie Alm (M)
Fjällberg 27
455 93 Munkedal
Tel: 076-1785718

Ledamöter:
Malin Östman (M)
Östergårdsvägen 29
455 32 Munkedal
Tel: 0524-219 00

Camilla Espenkrona (M)
Torreby 95
455 93 Munkedal
Tel: 0524-216 99 

Rolf Jacobsson (KD)
Hede-Vattneröd 11
455 96 Hedekas
Tel: 070-512 80 50

Håkan Berg (V)
Bergane 11
455 95 Hedekas
Tel: 070-2457506

Heikki Klaavuniemi (SD)
Tel: 073-140 00 23

Matheus Enholm (SD)
Tel: 070- 751 45 80

Sidansvar: Ulrika Skreberg-Karlsson

Kontakt

Kommunsekreterare
Telefon: 0524-182 33

Information

Mandatperiod
2015-01-01 - 2018-12-31

Styrdokument

ReglementePDF (pdf, 233.2 kB)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-24 | Om webbplatsen