Startsida

Lönenämnden

Från och med 2014-01-01 inrättade Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner en gemensam nämnd, kallad Lönenämnd SML.

Munkedals kommun är värdkommun och lönenämnden ingår i Munkedals kommuns organisation.

Lönenämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter vad avser:

1. Löneadministration

2. Support och utbildning i lönesystemets olika delar

3. Support i tillämpning av lagar, avtal och regler

4. Utdata och statistik (basutbud)

5. Systemförvaltning

6. Pensions- och försäkringsadministration


Ordförande:
Said Lundin (S) Munkedals kommun
Tel: 0524-40868
Mobil: 076-83 71 251

Ledamöter:
Rolf Henriksson (M) Munkedals kommun
Mobil:070-201 04 05

Helene Stranne (M) Sotenäs Kommun
Mobil: 070-563 15 07

Elving Claesson (S) Sotenäs kommun
Mobil: 076-113 73 03

Ulf Nilsson (S) Lysekils kommun
Mobil: 070-346 99 64

Ronny Hammargren (LP) Lysekils kommun
Mobil: 073-931 44 08

​Ersättare


Carina Torstensson (C) Munkedals kommun
Tel: 0524-235 06

Inger Holgersson (KD) Munkedals kommun
Tel: 0524-231 36
Mobil: 076-614 41 09

Rune Johansson (C) Sotenäs kommun
Tel: 070-779 87 39

Therese Mancini (S) Sotenäs kommun
Tel: 076-327 34 01

Carina Granath (C) Lysekils kommun
Mobil: 070-536 36 43

Fredrik Lundqvist (LP) Lysekils kommun
Mobil: 070-215 82 73

 

Sidansvar: Monica Nordqvist

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-07 | Om webbplatsen