Startsida

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och kommunikation mellan företrädare för kommunen och det lokala näringslivet. Syftet med rådet är att utveckla kommunens arbete med näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor.

Ordförande:
Åsa Karlsson (S)
Bragevägen 4
455 30 Munkedal
Tel: 0524-18167

Ledamöter:
Ann-Sofie Alm (M)
Fjällberg 27
455 93 Munkedal
Tel: 076-1785718

Karl-Anders Andersson (C)
Dingvall 39
457 61 Hällevadsholm
Tel: 070-535 04 37

Rolf Berg (S)
Söbbön 16
455 95 Hedekas
Tel: 0706-231 111

Matheus Enholm (SD)
Tel: 070- 751 45 80

Christoffer Gabrielsson
Svenskt Näringsliv

Per Wretlund
Företagarna

Adjungerade
Håkan Sundberg, kommunchef
Jan-Erik Larsson, näringslivs- och landsbygdsutvecklare
Martin Olofsson, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)

Sidansvar: Jan-Erik Larsson

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-11-15 | Om webbplatsen