Startsida

Översyn av Välfärdssektorn

Vad är välfärdssektorn?


Välfärdssektorn verksamheter delas in i 3 huvudområden: Barn & Utbildning, Stöd och Vård & Omsorg.

I Barn & Utbildning ingår bl a barnomsorg, skola, bibliotek och musikskola. Stödområdet ansvarar för bl a förebyggande verksamhet för barn och unga, individ- och familjeomsorg och LSS. Till Vård & Omsorg hör särskilda boenden, hemvård samt sjukvård och rehabilitering.

Uppdraget


Kommunfullmäktige i Munkedals kommun har fattat beslut om en genomlysning av välfärdssektorns verksamheter med fokus på långsiktiga lösningar där brukarnas livskvalitet samt verksamhetens kvalitet står i centrum.

Målet är att kommunens samlade insatser i ett hållbart samhälle ska vara utformade utifrån medborgarnas behov och förutsättningar. Kommunens organisation ska präglas av effektivitet, kvalitet, demokrati, arbetsglädje och minsta möjliga miljöpåverkan. Varje verksamhet, enhet och anställd ska på ett medvetet och kompetent sätt bidra till detta mål och denna helhet.
Läs mer om uppdragets mål och syftePDF (pdf, 813.7 kB)

Genomförande


Arbetet kommer att bedrivas i projektform under ca 1 års tid. Översynen leds av en politiskt tillsatt styrgrupp bestående av en representant från varje parti:
  • Ann-Sofie Alm (m)
  • Björn Jacobson (fp)
  • Hans Joachim Isenheim (mp)
  • Jeanette Karlsson (ksff)
  • Lars-Göran Sunesson (c) ersätter Eiwor Backelund (c)
  • Maria Sundell (s)
  • Olle Olsson (kd)
  • Ove Göransson (v)
Sidansvar: Markus Fjellsson
Uppdaterad 2016-04-08
Kontakt

Kommunchef
Håkan Sundberg
0524-181 65
hakan.sundberg@munkedal.se


Länkar
UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 813.7 kB)
Projekt- och processplanPDF (pdf, 200 kB)
Fortsatta uppdrag våren 2011PDF (pdf, 183 kB)

Underlag inför kommunstyrelsen 14 september 2011
TjänsteskrivelsePDF (pdf, 76.7 kB)
Bilaga 1 ÄldreomsorgenPDF (pdf, 597.6 kB)
Bilaga 2 Barn- och utbildningPDF (pdf, 422.1 kB)
Bilaga 3 FaktasamlingPDF (pdf, 1 MB)

Övrigt faktaunderlag
Här hittar ni det mesta av de fakta som har legat till grund för utredningsuppdraget utöver det som redovisas i bilagorna ovan.
Övrigt faktaunderlag

2012-01-09PDF (pdf, 62.5 kB) Innehåller styrgruppens förslag till kommunstyrelsen.

Vad tycker du?

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-08 | Om webbplatsen