Startsida

Översyn Barn och utbildning

I arbetet med skolöversynen har de skett ett antal träffar med olika intressegrupper.

Dialog med allmänheten


Kommunikation med kommuninvånarna är mycket angeläget och har skett dels genom bygdeträffar, dels genom möten med elever, anhöriga och frivilliga inom äldreomsorgen samt träffar med skolråden.

Bygdeträffar:

Övriga träffar

Till höger kan du läsa mer om översynen och läsa protokollen från styrgruppens möten.

Sidansvar: Markus Fjellsson
Uppdaterad 2017-03-29
Kontakt

Liselott Sörensen-Ringi
Sektorchef
Telefon: 0524-183 67
E-post: liselott.sorensen-ringi@munkedal.se

Länkar
UppdragsbeskrivningPDF (pdf, 813.7 kB)
Projekt- och processplanPDF (pdf, 200 kB)
Fortsatta uppdrag våren 2011PDF (pdf, 183 kB)

Underlag inför kommunstyrelsen 14 september 2011
TjänsteskrivelsePDF (pdf, 76.7 kB)

Bilaga 2 Barn- och utbildningPDF (pdf, 422.1 kB)
Bilaga 3 FaktasamlingPDF (pdf, 1 MB)

Övrigt faktaunderlag
Här hittar ni det mesta av de fakta som har legat till grund för utredningsuppdraget utöver det som redovisas i bilagorna ovan.
Övrigt faktaunderlag

Styrgruppens protokoll
2010-08-18PDF (pdf, 25.4 kB)
2010-08-30PDF (pdf, 508.3 kB)
2010-09-13PDF (pdf, 24.3 kB)
2010-10-04PDF (pdf, 23.7 kB)
2010-10-18PDF (pdf, 24.9 kB)
2010-11-08PDF (pdf, 23.9 kB)
2010-11-29PDF (pdf, 23.9 kB)
2010-12-20PDF (pdf, 23.2 kB)
2011-02-07PDF (pdf, 78.1 kB)
2011-02-22PDF (pdf, 102.1 kB)
2011-03-22PDF (pdf, 67.4 kB)
2011-04-20PDF (pdf, 63.7 kB)
2011-06-08PDF (pdf, 45.7 kB)
2011-08-22PDF (pdf, 57.8 kB)
2011-09-21PDF (pdf, 82.1 kB)
2011-10-06PDF (pdf, 61.2 kB)
2011-10-20PDF (pdf, 50.1 kB)
2011-10-28PDF (pdf, 79.3 kB)
2011-11-15PDF (pdf, 57.9 kB)
2011-12-08PDF (pdf, 160.4 kB)
2012-01-09PDF (pdf, 62.5 kB) Innehåller styrgruppens förslag till kommunstyrelsen.

Vad tycker du?

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-29 | Om webbplatsen