Startsida

Övrigt faktaunderlag

Genomlysningen av Välfärdsförvaltningen har nått det stadium då beslut om konkreta utredningsspår skall tas. Beslutet tas av kommunstyrelsen den 14 september på förslag av styrgruppen. I bilaga 3 till kommunstyrelsens underlag presenteras det som bedöms som mest adekvat, men det finns mycket mer information som legat till grund för styrguppens förslag. Dessa resterande fakta presenteras här nedan områdesvis.
Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Skolblad
Aktuellt om förskola och skola 2010.pdf 2.8 MB 2011-08-23 15.49
Antal barn o elever i bo, grundskola resp gymnasiet -06 till-09.pdf 194.9 kB 2011-08-23 15.49
Barn, elever och personal riksnivå 2010 SKOLVERKET.pdf 2.6 MB 2011-08-23 15.49
drogvaneundersökning grundskola 2009.pdf 315.9 kB 2011-08-23 15.49
Elevantal.pdf 184.3 kB 2011-08-23 15.49
Elevstatistik SCB.pdf 184.5 kB 2011-08-23 15.49
Grundskolan Elever per Kommun 2009_2010 SCB.pdf 366.8 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 1999 SKOLVERKET.pdf 16.3 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2000 SKOLVERKET.pdf 15.1 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2001 SKOLVERKET.pdf 19 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2002 SKOLVERKET.pdf 131.2 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2003 SKOLVERKET.pdf 139.7 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2004 SKOLVERKET.pdf 141.6 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2005 SKOLVERKET.pdf 48.6 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2006 SKOLVERKET.pdf 160.1 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2007 SKOLVERKET.pdf 160.3 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2008 SKOLVERKET.pdf 147.6 kB 2011-08-23 15.49
Kommunblad 2009 SKOLVERKET.pdf 1.2 MB 2011-08-23 15.49
Kostnader riksnivå 2009 SKOLVERKET.pdf 1.3 MB 2011-08-23 15.49
Kostnader skola o barnomsorg 2007-2009 KOMMUNDATABASEN.pdf 217 kB 2011-08-23 15.49
Kostnad per elev 2007 o 2008.pdf 38 kB 2011-08-23 15.49
Kvalitetsredovisning 2008.pdf 347.4 kB 2011-08-23 15.49
Kvalitetsredovisning 2009.pdf 397.4 kB 2011-08-23 15.49
Kvalitetsredovisning BUN 2007.pdf 279.9 kB 2011-08-23 15.49
Öppna jämförelser Grundskola 2008-2010 tabellbilaga SKL.xls.pdf 256.9 kB 2011-08-23 15.49
Öppna jämförelser Grundskola 2009 SKL.pdf 9.8 MB 2011-08-23 15.49
Öppna jämförelser Grundskola 2010 SKL.pdf 5.5 MB 2011-08-23 15.49
Öppna jämförelser Gymnasiet 2009 SKL.pdf 8 MB 2011-08-23 15.49
Sidansvar: Markus Fjellsson
Uppdaterad 2017-04-18
Kontakt

Kommunchef
Håkan Sundberg
Telefon: 0524-181 65
E-post: hakan.sundberg@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-04-18 | Om webbplatsen