Startsida

Översyn Vård och omsorg

I arbetet med genomlysningen av äldreomsorgen kommer tre områden att belysas särskilt:
  • Trygghetsboende i kommunen
  • Behovet av vård- och omsorgsplatser i kommunen på längre sikt.
  • Behovet av ett demenscentrum i kommunen.

Arbetet fortskrider under hösten och vintern. Behovet av en snabb lösning är mindre här än när det gällde skolområdet, som behövde följa terminstiderna. I denna del av genomlysningen är behovet mer att ge sig tid att hitta en hållbar lösning på lång sikt.

Sidansvar: Markus Fjellsson
Uppdaterad 2015-07-22
Kontakt

Maria Ottosson-Lundström
Sektorchef
Telefon: 0524-181 45
E-post: maria.ottossonlundstrom@munkedal.se

Länkar

Underlag inför kommunstyrelsen 14 september 2011
TjänsteskrivelsePDF (pdf, 76.7 kB)
Bilaga 1 ÄldreomsorgenPDF (pdf, 597.6 kB)

Enkät
Munkedals kommun har skickat ut en enkät till personer mellan 65 och 84 år, som handlar om hur man vill ha sitt framtida äldreboende. Enkäten är sammanställd men ännu inte analyserad.
EnkätPDF (pdf, 573 kB)

Styrgruppens protokoll
Protokoll 120905PDF (pdf, 79.6 kB)
Protokoll 121009PDF (pdf, 90 kB)
Mötet 7 november blev inställt. Arbetet går vidare enligt plan. Nästa möte 19 december.
Protokoll 121219PDF (pdf, 82.6 kB)
Protokoll 130129PDF (pdf, 89.5 kB)
Protokoll 130304PDF (pdf, 155.9 kB)

Protokoll 130423PDF (pdf, 65.4 kB)

Protokoll 130514PDF (pdf, 61.8 kB)

Mötet i augusti blev inställt men arbetet har gått vidare och nästa möte är den 7 november.

Mötet den 7 november blev flyttat till Välfärdsutskottets mötestid 19 november för ett gemensamt möte med välfärdsutskottets ledamöter

Protokoll 131119PDF (pdf, 45.4 kB)

Förslag på olika åtgärder för diskussionPDF (pdf, 83.2 kB)


Vad tycker du?

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-07-22 | Om webbplatsen