Startsida

Regler för kommunalt partistöd i Munkedals kommun

Det lokala partistödet i Munkedals kommun utgår till partier som är representerade i fullmäktige.

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.
Grundstödet uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per parti och år.
Mandatstödet uppgår till 10 % av prisbasbeloppet per mandat och år.

De partier som tar emot partistöd ska lämna en skriftlig redovisning, senast den 30 juni varje år, som visar att partistödet har använts för det ändamål som är meningen.

Partistödet betalas ut årligen i förskott under mars månad efter beslut av fullmäktige. Om partiet inte har lämnat in redovisningen i rätt tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Läs mer i Regler för kommunalt partistödPDF (pdf, 95.3 kB)

Beslut om partistöd för 2016 kan du läsa härPDF (pdf, 56.9 kB).

Sidansvar: Linda Ökvist

Kontakt

Kommunsekreterare
Telefon: 0524-182 33
E-post: munkedal.komun@munkedal.se

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2017-03-29 | Om webbplatsen