Startsida

Politisk organisation i Munkedals kommun

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ Byggnadsnämnden Kommunstyrelsen Valnämnden Revisorer Överförmyndare Fullmäktigeberedningar Kommungemensamma nämnder, kommunalförbund och kommunala bolag Politisk organisation

Sidansvar: Linda Ökvist

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2016-04-07 | Om webbplatsen