Startsida

Kommunstyrelsen 2011-03-16

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsen 2011-03-16PDF (pdf, 7.9 MB)

Kompletterande handlingar:

Ärende 16 Marin samverkansplan NoBo 2011Powerpoint (powerpoint, 44.4 MB)

Ärende 12 och 13 bokslut för barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden, bilagor:

Bilaga BUNPDF (pdf, 735.5 kB)

Bilaga ONPDF (pdf, 343.6 kB)

Handlingar i ärende 2, detaljplan Hensbacka finns på kommunens webbplats under samhällsplanering.

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskas sida i dokumentet.

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 076-77 01 168.
e-post: Aya.Norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdag den 16 mars 2011 kl 09.00

Allmänheten hälsas välkommen!

(Ärende 2-4 behandlas under icke offentlig tid)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2015-05-25 | Om webbplatsen