Startsida

Kommunstyrelsen 2011-05-04

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsen 2011-05-04PDF (pdf, 10.3 MB)

Remisshandlingar Trafikförsörjningsplan för Västtrafik

1. Följebrev till remissenPDF (pdf, 212.9 kB)

2. TFP RegionPDF (pdf, 544.3 kB)

3. TFP Fyrbodal PDF (pdf, 494.5 kB)

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har sparat ner dokumentet på din dator (högerklicka på länken och välj "spara mål som"), öppna dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskas sida i dokumentet.

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68. e-post: Aya.Norvell@munkedal.se.

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdag den 4 maj 2011 kl 09.00

Allmänheten hälsas välkommen!

(Ärende 1-3 behandlas under icke offentlig tid)

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen