Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-02-10

1
Miljö- och byggnämndens bokslut 2011 
Dnr MBN 10-165

 
2
Behovs- och tillsynsplan för miljö- och byggenheten 2011
Dnr MBN 2011-5

 
3
Ny taxemodell för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Dnr MBN 2010-364 (OBS! bilaga 1 och 2 finns att läsa på www.munkedal.se och i kommunhuset, adm avd.)

  
4
Taxa för offentlig kontroll enligt Livsmedelslagen inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2011-6

  
5
Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2010-7

  
6
Taxa för tillsyn enligt Tobakslagen inom Munkedals kommun
Dnr MBN 2010-8

  
7
Samverkansavtal, miljö- och hälsoskyddsområdet inom Fyrbodals kommunalförbund
Dnr MBN 2011-4

  
8
Förändrade decibelgränder vid vindkraftsprojektering
Dnr MBN 2010-387

 
9
 Brattön-Sälelund. Remiss 551-20745-2010 från länsstyrelsen angående prövning enligt miljöbalken för högst 14 vindkraftverk i Munkedals kommun.
Dnr 2010-54

  
10
Föreläggande från Miljödomstolen att svara på överklagande av länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut 2010-11-02, dnr 505-13631-2010 och 505-14150-2010, ang utökad djurhållning på fastigheten Östebo 2.16 i Munkedals kommun
Dnr MBN 10/88

  
11
Extrainsatt sammanträde, miljö- och byggnämnden, 2011-03-10
 
 
12
Anmälan av delegeringsbeslut

 
13
Meddelanden
 
Upphävt beslut fattat av miljö- och byggnämnden 2009-09-30 § 50 - olovligt byggande

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdagen den 10 februari kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen