Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-04-26

1.
Miljö- och byggnämndens budget 2012 med plan 2013-2015.
Dnr MBN 2011-5

2.
Samverkan kring miljö-och hälsoskydd i Norra Bohuslän.
Dnr MBN 2011-4

3.
Remissvar till Länsstyrelsen gällande vattenskyddsområde Kärnsjön.
MBN 2011-18

 
4.
Revidering av miljö-och byggnämndens delegering av beslutanderätt i ärenden inom byggväsendet.
Dnr MBN 2011-15

5.
Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Foss-Berg 3:1.
Dnr MBN 2009-48

 
6.
Ansökan om bygglov samt anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken avseende 2 stycken  vindkraftverk - Orreberg 2:1.
Dnr MBN 2010-94


7.  
Anmälan av delegeringsbeslut.

8.
Meddelanden.

1. Information om nya Plan- och bygglovstaxan.

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Tisdagen den 26 april kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen