Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-06-21

1.
Förslag till detaljplan för del av Möe 1:14 m.fl. vid Korpåsvägen, Munkedals kommun.
Dnr MBN 2011-26

Länk till detaljplan för del av Möe 1:14, 1:2 m fl. vid Korpåsvägen

2.
Ansökan om bygglov avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Dingle 1:74.
Dnr MBN 2011-27

3.
Ansökan om bygglov avseende nybyggnation av enbostadshus på fastigheten Ödsby 3:30
MBN 2011-28

 
4.
Föreläggande från Mark- och miljödomstolen att svara på överklagande av Länsstyrelsens beslut angående sex vindkraftverk på fastigheten Ås 1:1, Stumperöd 1:1 och Lindalen 2:1, Munkedals kommun.
Dnr MBN 2009-409

5.
Samverkan inom miljöområdet i norra Bohuslän.
Dnr MBN 2009-4

6.
Anmälan av delegeringsbeslut.

7.
Meddelanden:

1. Information om kommunens vindbruksplan
2. Information om aktuella ärenden - lägesbeskrivning

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Tisdagen den 21 juni 2011 kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen