Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-08-25

1.
Remiss angående riktlinjer för utbyggnad av vindkraftverk, tillägg till översiktsplan för Uddevalla kommun.
Dnr MBN 2011-245

2.
Yttrande till Länsstyrelsen gällande överklagande av miljö-och byggnämndens beslut om avverkningförbud på fastigheten Eldsbacka 1:1.
Dnr MBN 2010-224

3.
Tidsbegränsat bygglov, tillbyggnad av enbostadshus - Brevik 3:69.
MBN 2008-106

 
4.
Bygglov avseende tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Dingle 1:74.
Dnr MBN 2011-27

5.
Redovisning av delegeringsbeslut.

6.
Meddelanden:

1. Information om Naturvårdsprogram för Munkedals kommun
2. Information om vindkraftpark
3. Information om aktuella ärenden - lägesbeskrivning

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdagen den 25 augusti 2011 kl. 13.00
Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68
Nämndsekreterare
tel 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen