Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-10-19


1
Samråd om förslag till detaljplan för Dingle förskola, Dingle 4:33, 1:84 m.fl.
Dnr MBN 2011-33, MR 2011-0451

 
2
Utställning av förslag till detaljplan för del av Möe1:2, 1:14 m.fl. vid Korpåsvägen
Dnr MBN 2011-26

3
Avstängd gångväg Faleby 4:2, Munkedals kommun
Dnr MBN 2009-418, MR 2011-0457

4
Foss-Berg 3:1 - Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk
Dnr MBN:2009-48

 
5
Redovisning av delegeringsbeslut

 
6
Meddelanden.
 
- Information om aktuella ärenden
- Översyn av vindbruksplanen

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Onsdagen den 19 oktober 2011
kl. 09.00, Thorildrummet
Kontakt
Kommunsekreterare
tel 0524-181 68
Nämndsekreterare
tel 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen