Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden 2011-12-05

1
Bygglov i efterhand för Valbo-Ryrs Holmen 1:14
Dnr MBN 2008-79

 
2
Komplettering till Miljö- och Byggnämndens delegationsordning
Dnr MBN 2011-15

 
3
Naturvårdsprogram för Munkedals kommun etapp 2; Åtgärdsplan 2012-2014
Dnr MBN 2009-437, MR 2011-0076

  
4
Ostädad tomt på fastigheten Valbo-Ryrs Holmen 1:90
Dnr BR 2011-0193

  
5
Revidering av befintliga taxor för miljö- och byggnämndens tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöområdet i Munkedals kommun
Dnr MBR 2011-0555

  
6
Ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen inom Munkedals kommun
Dnr MBR 2011-0556

  
7
Foss-Berg 3:1 - Ansökan om bygglov för ett vindkraftverk samt anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 § miljöbalken avseende ett vindkraftverk
Dnr MBN 2009-48, MR 2009-000126

  
8
Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Haga 1:24.
Dnr MBN 2011-24, BR 2011-0209

 
9
Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Ramberg 1:2.
Dnr MBN 2011-23, BR 2011-0210

  
10
Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Svarteborg 1:65.
Dnr MBN 2011-22, BR 2011-0151

  
11
Brattön-Sälelund. Remiss 551-20745-2010 från länsstyrelsen ang. prövning enligt miljöbalken för högst 14 vindkraftverk i Munkedals kommun.
Dnr MBN 2011-11, MR 2010-000054
 
 
12
Förslag till sammanträdestider för miljö- och byggnämnden år 2012
Dnr MBR 2011-0551

 
13
Budget för Miljö- och byggnämnden 2012 med plan 2013-2015
Dnr MBR 2011-0551
 

14
Anmälan av delegeringsbeslut

15
Meddelanden

JO-anmälan
Miljömålsarbetet

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Måndagen den 5 december kl. 14.00
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen