Startsida

Kommunstyrelsen

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsen 2012-01-26PDF (pdf, 2.1 MB)

Komplettering ärende 4, Genomlysning av välfärdssektorn - förslag till beslut om förändringar inom  barn- och utbildningsområdet, samverkansprotokoll 2012-01-09PDF (pdf, 85.1 kB).

Handlingar till ärende 2: Vattenfall Eldistributions ansökan om nätkoncession för linje avseende ny 130 kv kraftledning mellan planerade kraftstationer vid Askeslätt och Loviseholm, inom Munkedals, Dals-Eds och Färgelanda kommuner

Ansökan samt teknisk beskrivningPDF (pdf, 778.5 kB)

Bilaga 2 Topografisk kartaPDF (pdf, 1.9 MB)

Bilaga 3 MKBPDF (pdf, 2.2 MB)

Bilaga 4 Fastighetsägarförteckning (Publiceras ej pga personuppgiftslag. Kopia finns i kommunhuset)

Bilaga S1PDF (pdf, 4.6 MB)

Bilaga S2 Protokoll samrådsmötenPDF (pdf, 1.2 MB)

Bilaga S3 Inkomna yttranden från myndigheter, organsiationer och företagPDF (pdf, 5.4 MB)

Bilaga S4 Karta Askeslätt KrokstadPDF (pdf, 1.3 MB)

Bilaga S5PDF (pdf, 506.2 kB)

MKB Bilaga 3 Intressekarta 1 av 4PDF (pdf, 3.8 MB)

MBK Bilaga 3 Intressekarta 2 av 4PDF (pdf, 4 MB)

MKB Bilaga 3 Intressekarta 3 av 4PDF (pdf, 4.3 MB)

MKB Bilaga 3 Intressekarta 4 av 4PDF (pdf, 4 MB)

MKB Bilaga 6 Översiktlig kulturlandskapsanalysPDF (pdf, 23.7 MB)

MKB Bilaga 1 Översiktskarta med föreslagen ledningssträckningPDF (pdf, 1 MB)

MKB Bilaga 2 Översiktskarta med stråkalternativPDF (pdf, 1.6 MB)

MKB Bilaga 4PDF (pdf, 301.2 kB)

MKB Bilaga 5 SamrådsredogörelsePDF (pdf, 176.3 kB)

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskas sida i dokumentet. (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet)

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68. e-post: Aya.Norvell@munkedal.se.

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Torsdagen den 26 januari 2012 kl 09.00

Allmänheten hälsas välkommen!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen