Startsida

Kommunstyrelsen

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsen 2012-10-03PDF (pdf, 4.9 MB)

Kompletterande handling:

Delårsbokslut januari-agusti 2012 Munkedals kommunPDF (pdf, 250.7 kB)

OBS! Ärende tre, Bildande av gemensam miljöorganisation för Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommuner utgår. Ärendet planeras istället att behandlas under kommunstyrelsens novembersammanträde.

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskas sida i dokumentet. (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet)

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68. e-post: Aya.Norvell@munkedal.se.

Sidansvar: Aya Norvell

Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 3 oktober 2012 kl 09.00

Allmänheten hälsas välkommen!

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen