Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Gläborg 4:23 - Förhandsbesked avseende nybyggnation av fönsterfabrik.
   Dnr BR 2011-0640

2 Elektroniska sammanträdeshandlingar.
   Dnr MBR 2012-0004

3 Internkontrollplan.
   Dnr MBR 2012-0005

4 Förslag till sammanträdestider för miljö- och byggnämnden 2012.
   Dnr MBR 2011-0551

5 Delegeringsbeslut

6 Meddelanden

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdag 19 januari
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen