Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Samråd om förslag till detaljplan för Bergsvik
MR 2011-0626

2 Strandskyddsdispens för en avloppspumpstation på fastigheten Foss-Berg 3:1
MR 2011-0635

3 Strandskyddsdispens för en transformatorstation på fastigheten Svarteborgs-Skogen 1:1
MR 2012-0178

4 Strandskyddsdispens för en transformatorstation på fastigheten Trehörnet 1:1
MR 2012-0179

5 Miljö- och byggnämndens bokslut 2011
MBN 2011-25

6 Samverkan på miljöområdet — Munkedals, Lysekils och Sotenäs kommun
MR 2012-0221

7 Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Haga 1:24.
Dnr BR 2011-0209

8 Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Ramberg 1:2.
Dnr BR 2011-0210

9 Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Svarteborg 1:65.
Dnr BR 2011-0151

10 Verksamhetsplan 2012 för Miljö- och byggnämnden
Dnr 2012-0222

11 Övergripande riktlinjer för miljömålsarbetet i Munkedals kommun
MR 2012-0226

12 Bygglov för ändrad användning Guröd 1:9
BR 2011-0479

 
13 Komplettering av miljö- och byggnämndens delegationsordning
Dnr MBN 2011-15

 
14 Ansökan om förhandsbesked för fönsterfabrik.
BR 2011-0640.

 
15 Anmälan av delegeringsbeslut

16 Meddelanden
-      Information om nedskräpade fastigheter

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Onsdag 15 februari
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen