Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Budget för Miljö- och byggnämnden 2013, med plan 2014-2016
   Dnr: MR 2012-0352

2 Samråd om förslag till detaljplan för flerbostadshus vid Centrumvägen,
   Foss 2:68 och del av Foss 10:1.
   Dnr: MR 2012-0376

3 Samråd om förslag till detaljplan för del av Vässje 2:4 m.fl. vid
   idrottsplatsen i Hällevadsholms samhälle
   Dnr: MR 2012-0377

4 Utställning av förslag till detaljplan för Dingle 4:33, 1:84 m.fl.,
   Dingle förskola
   Dnr: MR 2011-0451

5 Förslag till arbetsdokument för de kommunala verksamheternas
   miljömålsplanering
   Dnr: MR 2012-0226

6 Bergvärmeanläggning, Dingle 4:8.
   Dnr: MR 2009-000146

7 Bygglov för nybyggnad av gasterminal, Munkedal 1:1.
   Dnr: BR 2012-0385

8 Samverkan inom miljöområdet, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommun.
   Dnr: MR 2012-0221

9 Delegeringsbeslut

10 Meddelanden
    - Vattenskyddsområde för Kärnsjön
    - Fiskevårdsplan Enningdalsälven

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdag 26 april
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen