Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Delårsbokslut, april 2012
   Dnr MR 2012-0351

2 Samråd om förslag till detaljplan för del av Vässje 3:1 m.fl. vid
   stationsområdet i Hällevadsholms samhälle.
   Dnr MR 2012-0464

3 Samverkan inom miljöområdet, Lysekils, Sotenäs och Munkedals kommun
   Dnr MR 2012-0221

4 Informationsärende — Miljömålsarbete i Munkedals kommun
   Dnr MR 2012-0226

5 Delegeringsbeslut

6 Meddelanden

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Tisdag 22 maj
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen