Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Förslag till detaljplan för flerbostadshus vid Centrumvägen, Foss 2:68 och
   del av Foss 10:1, Munkedals kommun.
   Dnr: MR 2012-0376

2 Förslag till detaljplan för del av Vässje 2.4 m.fl. vid idrottsplatsen i
   Hällevadsholms samhälle, Munkedals kommun.
   Dnr: MR 2012-0377

3 Organisation Byggnadsnämnd
   Dnr: BR 2012-0662

4 Bildande av en gemensam miljöorganisation för Sotenäs, Lysekils och
   Munkedals kommun.
   Dnr: MR 2012-0221

5 Nedskräpad tomt — Valbo-Ryrs Holmen 1:90
   Dnr: BR 2011-0193

6 Delegeringsbeslut

7 Meddelanden

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Tisdag 21 augusti
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen