Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Svar på överklagande av Länsstyrelsens beslut avseende förhandsbesked
   för saluhall på fastigheten Håby-Lycke 6:1
   Dnr: BR 2012-0672

2 Ovårdad tomt på fastigheten Valbo-Ryrs Holmen 1:90
   Dnr: BR 2011-0193

3 Delårsbokslut augusti 2012 för miljö- och byggnämnden
   Dnr: BR 2012-0351

4 Delegeringsbeslut

5 Meddelanden

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdag 20 september
Thorildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen