Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Nedskräpning på fastigheten Foss-Liane 2:3.
   Dnr: MR 2011-0307

2 Samrådsyttrande angående förslag till detaljplaneprogram för
   Gläborg 4:23.
   Dnr: MR 2012-0704

3 Bygglov för nybyggnad av församlingshem Krokstads-Sandåker 1:46
   Dnr: BR 2012-0691

4 Lokala miljömål för Munkedals kommun
   Dnr: MR 2012-0226

5 Sammanträdestider 2013
   Dnr: BR 2012-0734

6 Drivmedelsförsäljning på fastigheten Håby-Lycke 2:11
   Dnr: MR 2012-0434

7 Olovlig om-/tillbyggnad på fastigheten Övre Torp 1:98
   Dnr: BR 2012-0732

8 Delegeringsbeslut

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Onsdag 17 oktober
Torildrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen