Startsida

Ärendelista miljö- och byggnämnden

1 Samråd om förslag till detaljplan för del av Skinnfälleröd 1:1,
   Bäckevall 2:18 m.fl., Håby Logistikcentrum, Munkedals kommun
   Dnr: MR 2012-0751

2 Granskning av förslag till detaljplan för del av Vässje 3:1 m.fl. vid
   Stationsområdet i Hällevadsholms samhälle, Munkedals kommun
   Dnr: MR 2012-0464

3 Ansökan om strandskyddsdispens för bryggdäck och bastu på fastigheten
   Ulkeröd 1:1, vid Lersjön i Munkedals kommun
   Dnr: BR 2012-0454

4 Internkontroll för miljö- och byggnämnden 2012
   Dnr: MR 2012-0005

5 Delegeringsbeslut

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Onsdag 14 november
Gullmarssalen
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen