Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Delegationsordning för byggnadsnämnden
   Dnr: BR 2013-0003

2 Förhandsbesked avseende parkering och uppställning på Bäckevall 2:18
   Dnr: BR 2012-0533

3 Delegeringsbeslut

4 Meddelanden/Information/Statistik

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdag 24 januari
Torild
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen