Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Bokslut 2012 för miljö- och byggnämnden
   Dnr: BR 2012-0351

2 Budget 2013 för byggnadsnämnden
   Dnr: BR 2012-0352

3 Delegeringsbeslut

4 Meddelanden/Information/Statistik

Sidansvar: Aya Norvell

Tid och plats
Torsdag 21 februari
Torild
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-07-15 | Om webbplatsen