Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Utställning om förslag till detaljplan för Bergsvik, del av Ödsby 4:1 m.fl.,
   Munkedals kommun
   Dnr: BR 2011-0634

2 Granskning om förslag till detaljplan för del av Skinnfälleröd 1:1,
   Bäckevall 2:18 m.fl., Håby Logistikcentrum, Munkedals kommun
   Dnr: BR 2012-0751

3 Bygglov avseende 12 st ställplatser för husbilar (camping) på Leråker 1:4
   Dnr: BR 2012-0359

4 Bygglov avseende ett vindkraftverk på fastigheten Svarteborg 1:65.
   Dnr: BR 2011-0151

5 Bygglov i efterhand för ändrad användning Foss 10:103
   Dnr: BR 2012-0828

6 Förhandsbesked avseende ridhus/stall Öbbön 1:35
   Dnr: BR: 2012-0837

7 Delegeringsbeslut

8 Meddelanden/Information/Statistik

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats
Torsdag 11 april
Torild
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-04-02 | Om webbplatsen