Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Delårsbokslut för Byggnadsnämnden, april 2013
   Dnr: BR 2013-0049

2 Budgetskrivelse för Byggnadsnämnden 2014 med plan 2015-2017,
   korrigering av ram
   Dnr: BR 2013-0042

3 Bygglov i efterhand för glasat uterum, Foss 10:29
   Dnr: BR 2012-0759

4 Bygglov i efterhand för ändrad användning, Foss 10:29
   Dnr: BR 2012-0760

5 Delegeringsbeslut

6 Meddelanden/Information/Statistik
   - Skrivelse från sakägare gällande beviljat bygglov

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats
Tisdag 21 maj
Gullmarssalen
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-05-15 | Om webbplatsen