Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Förhandsbesked avseende avstyckning samt nybyggnation av enbostadshus
   på fastigheten Dingle 1:144.
   Dnr: BR 2013-0028

2 Samråd om förslag till detaljplan för del av Gläborg 4:23,
   verksamhetsområde, Munkedals kommun.
   Dnr: BR 2012-0703

3 Utställning om förslag till detaljplan för Gårviks hamn-, bad- och strandzon,
   Tungenäset, Munkedals kommun.
   Dnr: BR 2013-0058

4 Delegeringsbeslut

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats
Torsdag 13 juni
Torild
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-06-04 | Om webbplatsen