Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1 Delårsbokslut för Byggnadsnämnden, augusti 2013
   Dnr: BR 2013-0049

2 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, ridhus och stall, Öbbön 1:35
   Dnr: BR 2013-0082

3 Fallfärdig lada, Eldsbacka 1:3
   Dnr: BR 2013-0060

4 Förstudie av Byggnadsnämnden avseende kommunikation och service till
   medborgarna.
   Dnr: BR 2013-0125

5 Delegeringsbeslut

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats
Torsdag 19 september
Torild
Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-09-11 | Om webbplatsen