Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Håby-Lycke 1:8.
Dnr: BR 2013-0133

2
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Krokstads-Hede 1:105.
Dnr: BR 2013-00136

3
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten
Krokstads-Sandåker 1:77.
Dnr: BR 2013-0134

4
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Önnebacka 1:65
Dnr: BR 2013-0135

5
Förstudie av Byggnadsnämnden avseende kommunikation och service till medborgarna.
Dnr: BR 2013-0125

6
Delegeringsbeslut

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 24 oktober
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-10-16 | Om webbplatsen