Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Detaljbudget för Byggnadsnämnden 2014 med plan 2015-2017
Dnr: BR 2013-0042

2
Bygglov i efterhand för tillbyggnad av enbostadshus - uterum på fastigheten Möe 1:105
Dnr: BR 2013-0128

3
Förslag till detaljplan för östra Gårvik, Ödsby-fastigheterna, Tungenäset.
Dnr: BR 2013-0150

4
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Dingle 1:58.
Dnr: BR 2013-0175

5
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Dingle 1:144.
Dnr: BR 2013-0174

6
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Dingle 4:8.
Dnr: BR 2013-0176

7
Föreläggande om vite att inkomma med giltigt och godkänt protokoll från funktionskontroll av ventilationssystem på fastigheten Kviström 1:77.
Dnr: BR 2013-0153

8
Anmälan av delegeringsbeslutSidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 5 december
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-11-27 | Om webbplatsen