Startsida

Kommunstyrelsen


Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2013-05-15PDF (pdf, 22.4 MB)

Hitta rätt i dokumentet


För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet). Även sidnumreringen i föredragningslistan fungerar som bokmärken. När du klickar på ett sidnummer flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet.

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68.
e-post: aya.norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell
Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats
Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 15 maj 2013 kl 09.00

Ärende 1 behandlas under icke offentlig sammanträdestid. Därefter är sammanträdet öppet för allmänheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-05-07 | Om webbplatsen