Startsida

Kommunstyrelsen

Kallelse med handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2013-11-13PDF (pdf, 13.5 MB)

Kompletteringar;


Uppdaterat beslutsunderlag med handlingar till ärende 25 på föredragningslistan:
Avisktsförklaring om samverkan inom utbildningsområdetPDF (pdf, 660.7 kB)

Belsutsunderlag med handlingar till ärende 30 på föredragningslistan:
Budget 2014 med plan för 2015-2016, Munkedals vatten AB​PDF (pdf, 6.8 MB)

Beslutsunderlag med handlingar till ärende 31 på föredragningslistan:
Taxor 2014, Munkedals vatten ABPDF (pdf, 5.3 MB)

Hitta rätt i dokumentet

För att underlätta läsning direkt på skärm finns bokmärken inlagda i dokumentet. När du har öppnat dokumentet i Acrobat Reader, klicka på "Bokmärken" till vänster att visa dessa. När du klickar på en rubrik i bokmärkeslistan flyttas du direkt till önskad sida i dokumentet (detta fungerar endast om du hämtar hela dokumentet).

Vid frågor kontakta kommunsekreterare Aya Norvell, tel 0524-181 68.
e-post: aya.norvell@munkedal.se

Sidansvar: Aya Norvell
Kontakt
Kommunsekreterare
0524-181 68
Tid och plats

Kommunhuset Forum, Gullmarssalen

Onsdagen den 13 november 2013
kl 09.00

Ärende 1 - 3 behandlas under kommunstyrelsens icke offentliga sammanträdestid.
Därefter är sammanträdet öppet för allmänheten.

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-11-11 | Om webbplatsen