Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2013-08-19

Sektor Stöd:

1. Övergripande information om sektor Stöds verksamheter;
IFO, PUT-boende, personlig assistans, socialpsykiatri, LSS-boenden samt
biståndsenheten SoL/LSS.

Sektor Barn och utbildning:

2. Information om Kungsmarksskolans verksamhet fr.o.m. hösten 2013.

3. Arbetet med mottagande av Hedekaselever.

4. Skolresultaten juni 2013 och organisationens arbete för att höja resultaten.

5. Lärartätheten.

6. Beskrivning av Kunskapens Hus verksamhet.

7. Information om omvårdnadslyftet.
(gemensam information med sektor Vård och omsorg)

Sektor Vård och omsorg:

7. Information om omvårdnadslyftet.

8. Presentation av nyanställd utredningssekreterare.

9. Dialog kring det fortsatta arbetet med revidering av äldreomsorgsplanen.

10. Information om arbetet med att ta fram lokala värdighetsgarantier i äldreomsorgsplanen.

11. Aktuell information från sektor Vård och omsorg, bl.a. nya föreskrifter, välfärdsteknologi och värdegrundsarbetet.

Sidansvar: Monica Nordqvist
Tid och plats
Måndag 19 augusti kl. 09.00
Gullmarssalen
Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-08-08 | Om webbplatsen