Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2013-09-16

1. IT-enheten:

- information om IT-täckningen i verksamheter utanför Munkedals tätort.

2. Sektor vård och omsorg, medicinskt ansvarig sjuksköterska:

- information om avvikelserapportering,

- information om ny tillsynsmyndighet IVO,

- rapport 2012- kartläggning av dokumentation för egenkontroll.

3. Sektor Barn och utbildning:

- information om kommunens förskoleverksamhet,

- information om kommunens barnomsorg,

- förslag att flytta studiedag 14 mars 2014

4. Sektor Stöd:

- Stödteamet informerar om ett ärendes gång, samt

- kartläggningsverktyget ESTER

Sidansvar: Monica Nordqvist
Tid och plats
Måndag 16 september kl. 09.00
Gullmarssalen
Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-09-09 | Om webbplatsen