Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

1. Information om Rapport från FoU Fyrbodal- "Kartläggning av rutiner samt egenkontroll av dokumentation inom vård och omsorg i Lysekil, Munkedal och Tanums kommuner."

Sektor Stöd

2. Information om verksamheterna på Familjeförskolan Skatten.

3. Godkännande av förslaget "Vägledning vid biståndsbedömning enligt SoL och LSS." Dnr KS 2013-349

Sektor Vård och Omsorg

4. Information om bemanningsenheten och heltidsuppdraget.

5. Regelverk för parboendegarantin. Dnr KS 2013-382

6. Information om e-hälsoprojekt 2013, IT-/Teknikcoacher och "Nattfrid."

7. Utvärdering av Matlagning i hemtjänsten/hemmet. Dnr KS2011-80

Sektor Barn och utbildning

8. Information om resursteamet.

9. Information om särskolan och kommunens informationsskyldighet.

10. Övrig information från sektorn och en framtidsvy.



Sidansvar: Monica Nordqvist

Tid och plats
Onsdag 23 oktober kl. 09.00
Kochrummet
Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-11-11 | Om webbplatsen