Startsida

Ärendelista Välfärdsutskottet

Sektor Barn och utbildning

1.
Dialog kring information som utskottet fått i tidigare möten från verksamheterna.

2.
Dialog om hur man hittar bra arbetsformer mellan verksamheten och politikerna.


Sektor Vård och omsorg

3.
Utvärdering av projektet Trygg hemgång.
Dnr KS 2012-65

4.
Lokala värdighetsgarantier i Munkedals kommun.
Dnr KS2011-206

______________________________________________________________

Kl 13.00

Gemensamt möte med Styrgrupp välfärdsutredningen och välfärdsutskottet:
Diskussion om;

- boendeutredningen
- rapport kostnad/brukare


Sidansvar: Monica Nordqvist
Tid och plats
Tisdag 19 november kl. 09.00
Gullmarssalen
Kontakt
Nämndsekreterare
Telefon 0524-181 55

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2013-11-11 | Om webbplatsen