Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt fasadändring på transformatarstation på fastigheten Foss 2:68
Dnr: BR 2013-0192

2
Framtidsplan (översiktsplan) 2014 för Munkedals kommun
Dnr: BR 2013-0186

3
Revidering av sammanträdestider för BN 2014
Dnr: BR 2013-0146

4
Anmälan av delegeringsbeslut
Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 23 januari
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-01-15 | Om webbplatsen