Startsida

Ärendelista byggnadsnämnden

1
Bokslut 2013 Byggnadsnämnden
Dnr: BR 2013-0049

2
Parkeringsnorm för Munkedals kommun
Dnr: BN 2014-0028

3
Remiss – Översyn av utvidgat strandskydd
Dnr: BN 2014-0017

4
Policy för bemötande och kommunikation
Dnr: BN 2014-0032

5
Plan- och bygglovstaxa
Dnr: BN 2014-0029

6
Anmälan av delegationsbeslut

Sidansvar: Linda Andersson
Tid och plats

Torsdag 13 mars
Torild

Kontakt
Nämndsekreterare
tel 0524-182 33

© Munkedals kommun, 455 80 Munkedal | Besöksadress Centrumtorget 5, Munkedallänk till annan webbplats
Telefon 0524-180 00 |  Fax 0524-181 10 | E-post munkedal.kommun@munkedal.se | Organisationsnr 21 20 00-1330
Sidan uppdaterad 2014-03-05 | Om webbplatsen